4. KONGRES HDOMST 26.9.-29.9.2024

HRVATSKO DRUŠTVO ONKOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA

CROATIAN ONCOLOGY NURSES SOCIETY

4.KONGRES
HRVATSKOG
DRUŠTVA
ONKOLOŠKIH
MEDICINSKIH
SESTARA I
TEHNIČARA

Čast nam je pozvati vas na Simpozij „Multidisciplinarni pristup u liječenju tumora probavnih organa“ u organizaciji Hrvatskog društva onkoloških medicinskih sestara i tehničara. Simpozij je namijenjen medicinskim sestrama i liječnicima, a održat će se 17. svibnja 2024. godine u hotelu Westin (17. kat, dvorana Panorama). Simpozij će zainteresirani moći pratiti i hibridno.

Organizacijski i stručni odbor: Jasminka Miličević, mag.med.techn. i doc.dr.sc. Juraj Prejac, dr.med.

TEME KONGRESA

• Novosti u liječenju onkoloških bolesnika

• Potporno i palijativno liječenje

• Hitna stanja u onkologiji

• Mogućnosti i značaj genskog profiliranja tumora

• Imunoterapija- novosti u liječenju

• Slobodne teme

PRELIMINARNI PROGRAM

13:00 – 13:05 Uvodni pozdrav

/Jasminka Miličević, mag.med.techn., doc.dr.sc. Juraj Prejac, dr.med./

13:05 – 13:35 SATELITSKI SIMPOZIJ-ASTRAZENECA

13:35 – 13:50 Mikrosatelitna nestabilnost kolorektalnih karcinoma /Tomek Hamzić, D./

13:50 – 14:05 Dijagnostika i liječenje HCC

/Kekez, D./

14:05 – 14:35 SATELITSKI SIMPOZIJ-MAKPHARM

14:35 – 14:50 Neoadjuvantna radioterapija karcinoma rektuma

/Pavić, T./

14:50 – 15:05 Neuroendokrini tumori probavnog sustava

/Librenjak, N./

15:05 – 15:35 SATELITSKI SIMPOZIJ-ROCHE

15:35 – 15:50 Kvaliteta života onkoloških bolesnika pri primjeni kemoterapije putem elastomerne pumpe

/Babić, A./

15:50 – 16:05 Primjena suvremenih radioterapijskih tehnika u liječenju tumora probavnih oragana

/Manestar, V./

16:05 – 16:35 SATELITSKI SIMPOZIJ-AMGEN

16:35 – 16:50 PAUZA ZA KAVU

16:50 – 17:05 Uloga farmaceuta u skrbi onkoloških bolesnika

/Marinić, I., Gajski, L./

17:05 – 17:20 Specifičnosti rada medicinske sestre kod genskog profiliranja tumora probavnih organa

/Vlahek, Lj., Vidović, M., Janeš, S., Smolić, A., Kosier, M./

17:20 – 17:50 SATELITSKI SIMPOZIJ- MSD

17:50 – 18:05 Psiihosocijalni distres u onkoloških bolesnika- stajalište bolesnika i medicinske sestre u uvođenju skrining programa

/Savanović, J./

18:05 – 18:20 Suočavanje s malignom bolesti

/Poljak, I., Novak, M., Uroić, M., Sever, M., Mihalić, K., Popović, M., Purgar L., Bilić-Musladin, B., Pavlečić, V., Soldo, A./

18:20 – 18:50 SATELITSKI SIMPOZIJ

18:50 – 19:05 Važnost prehrane bolesnika tijekom aktivnog liječenja citostaticima

/Vukasović, M., Žderić, I., Ivanković, T., Puhelek, A., Jonjić, D., Galo-Đurek, S./

19:05 – 19:20 Uloga medicinske sestre u edukaciji o prehrambenim navikama bolesnika oboljelih od kolorektalnog karcinoma- prikaz slučaja

/Jurišić, D., Demšer, M., Bilanović, Ž./

19:20 – 19:25 Zaključci simpozija

/Jasminka Miličević, mag.med.techn., doc.dr.sc. Juraj Prejac, dr.med./

KOTIZACIJE

IBAN za uplatu: HR9623600001102178796 S naznakom “Kotizacija za simpozij HDOMST”

VRSTA KOTIZACIJE DATUM: CIJENA:
RANA KOTIZACIJA
do 15.8.
250 EUR
KASNA KOTIZACIJA
nakon 15.8.
350 EUR
DNEVNA KOTIZACIJA
200 EUR

*Uplatu kotizacije izvršite na IBAN: HR9623600001102178796, Naznaka: Kotizacija za sudjelovanje – Lovran

KOTIZACIJA ZA SUDIONIKE UKLJUČUJE:

 • torbu s kongresnim materijalima
 • finalni program
 • knjigu sažetaka
 • sudjelovanje na predavanjima prema programu
 • pristup zoni izložbenog prostora
 • pristup B2B zoni
 • sudjelovanje na svečanom otvaranju kongresa
 • stanke za kavu
 • HKMS/HKL bodove
 • upgrade na SUPERIOR sobe u hotelu Excelsior

DNEVNA KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

 • torbu s kongresnim materijalima
 • finalni program
 • Knjigu sažetaka
 • sudjelovanje na predavanjima određeni dan
 • pristup zoni izložbenog prostora
 • stanke za kavu
 • ručak i večeru
 • HKMS/HKL bodove

*Svi materijali biti će dostupni na stranici: www.hdomst.eu

BODOVANJE

Simpozij će biti bodovan od strane HKMS i HLK sukladno pravilniku o bodovanju. (HKMS- predavač 8 bodova, polaznik 5 bodova; HLK- predavač 9 bodova, polaznik 7 bodova)

SMJEŠTAJ

Vrsta sobe Excelsior, Lovran
1/1 noćenje u jednokrevetnoj sobi, puni pansion (Superior soba)
190 EUR
1/2 noćenje u dvokrevetnoj sobi, puni pansion (Superior soba)
250 EUR

*Cijene su iskazane za jedno noćenje po osobi/sobi

Hotel Excelsior

 • u cijene je uključen pripadajući PDV
 • sve dodatne troškove gosti plaćaju sami na licu mjesta
 • u cijene je uključeno besplatno korištenje wifi-a
 • u cijene je uključena boravišna pristojba

PRIJEVOZ

Organizirani prijevoz: Zagreb – Lovran – Zagreb

Obavezna prijava: do 15.8.2024.

Vrijeme polaska: u 12:00 sati

Mjesto polaska: Zagrebački Velesajam – južni ulaz

 • Ovisno o interesu, moguća i organizacija prijevoza i iz drugih gradova RH

PRIJAVE

ROK ZA SLANJE SAŽETAKA: 15.7.2024.

ROK ZA PREDAJU GOTOVIH PREZENTACIJA I E-POSTERA: 30.8.2024.

Upute za pisanje sažetaka:

 • sažetak mora sadržavati od 200 do 350 riječi
 • sažetak mora biti napisan na standardnom hrvatskom jeziku
 • prezime i početno slovo imena autora i koautora pišu se bez titula
 • sažetak treba sadržavati naziv institucije te grada autora i koautora
 • sažetak treba sadržavati e-mail adresu autora
 • sudjelovanje na svečanom otvaranju kongresa
 • tekst sažetka se sastoji od: cilja, metoda, rezultata, zaključka za istraživačke radove
 • prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen

Upute za pisanje e-postera:

 • e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera
 • potrebno je koristiti fontove kompatibilne s PC i Mac operativnim sustavima
 • (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman)
 • ne koristite fontove veličine manje od 10pt
 • veličina datoteke mora biti manja od 20 MB
 • e-posteri moraju biti izrađeni u formatu portreta/uspravni; 25,35 x 50,80 cm

PRIJAVI SE

PRIJAVI SAŽETAK

PRIJAVI GOTOV E-POSTER ILI PREZENTACIJU

SPONZORI

Dragi suradnici i partneri, pored stručnih predavanja želja nam je da naši partneri aktivno sudjeluju kao sponzori kongresa uz sponzorirane pakete ili kao izlagači. Ljubazno Vas molimo da nam se pridružite i osigurate kvalitetu i standard kongresa.

Za sve detalje o sponzorskim mogućnostima i plaćanju molimo da se obratite tehničkom organizatoru putem e-maila: info@studio-arena.hr

ORGANIZATORI

HDOMST TIM

Predsjednica: Jasminka Miličević

Dopredsjednica: Andreja Jurić

Tajnica: Nikolina Dodlek

Poslovni račun: IBAN:HR5223600001102941232

Matični broj: 5458536

OIB: 57633871390

10360 Sesvete (Croatia) Brestovečka 24F 10360 Sesvete

E-mail: hdomst.hr@gmail.com

Kontakt: +385914920514

Web: https://hdomst.hr

TEHNIČKI ORGANIZATOR

STUDIO ARENA d.o.o.

Dr. Luje Naletilića 94b,

10000 Zagreb

OIB: 28869851978

E-mail: info@studio-arena.hr